Contact

Drop us a line.

Syntio d.o.o.
Trg Dražena Petrovića 3 (Cibona Tower)
10000 Zagreb, Croatia
+385 1 7000 709
Tax ID: 88942753905

Syntio ApS
Bredgade 33A, 1
1260 København K, Denmark
CVR Num: 40242708

info@syntio.net
careers@syntio.net

Syntio
Data Engineering Co.

Projekt je sufinancirala Europska unija u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Syntio d.o.o. Više o projektu