Syntio
Data Engineering Co.

Projekt je sufinancirala Europska unija u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Syntio d.o.o. Više o projektu