All articles

5/17/2019

News

Tomislav Domanovac

Development of the website was co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund

Name of the project

Growth and development of Syntio through the upgrade, planning and design of the Web site.

Project description

On the 4th of February 2019. Syntio Ltd. signed the grant award contract with Ministry of Economy, Entrepreneurship and Crafts, marked KK.03.2.1.17.0377. to implement the project entitled "The growth and development of Syntio through the upgrade, planning and design of the Web site."

Goals and expected results

Purpose of this project is to create a new website for Syntio that will help achieve modern visual identity of the company and greater visibility of products and services. Also, purpose is to create conditions for deploying new functionalities, linking to social networks, and attracting new clients and employees. The project activity result is a new company website.

Total project value

123.312,50 HRK

Amount co-financed from funds by the EU

69.055,00 HRK

Project implementation period

04.02.2019.- 15.05.2019.

Contact person

Tomislav Domanovac, tomislav.domanovac@syntio.net, +385 1 7000 709

Izradu internetske stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta

Rast i razvoj tvrtke Syntio kroz nadogradnju, projektiranje i dizajn Internetske stranice

Opis projekta

Poduzeće Syntio d.o.o. potpisalo je 04. veljače 2019. godine s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava oznake KK.03.2.1.17.0377. u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Rast i razvoj tvrtke Syntio kroz nadogradnju, projektiranje i dizajn Internetske stranice.”

Ciljevi i očekivani rezultati

Svrha ovog projekta je izraditi novu web stranicu tvrtke Syntio pomoću koje će se ostvariti moderni vizualni identitet tvrtke te veća vidljivost proizvoda i usluga. Svrha je također stvoriti preduvjete za implementaciju novih funkcionalnosti, povezivanje s društvenim mrežama i privlačenje novih klijenata i zaposlenika.

Rezultat aktivnosti projekta je nova poslovna web stranica.

Ukupna vrijednost projekta

123.312,50 kn

Iznos sufinanciranih sredstava od strane EU

69.055,00 kn

Razdoblje provedbe projekta

04.02.2019.- 15.05.2019.

Kontakt osoba

Tomislav Domanovac, tomislav.domanovac@syntio.net, +385 1 7000 709

This project was co-financed by the European Union’s Competitiveness and cohesion Operational Programme.The content of the website is the sole responsibility of Syntio d.o.o. About the project